Thursday

Pemberitahuan

Salam. Sebelum ini kami beroperasi di muhammadfarm.wordpress.com tetapi telah berpidah ke sini atas sebab-sebab yang tak dapat dielak.

Di harap, industri penternakan dan pertanian negara semakin meningkat dan berdaya maju.

No comments: